Poplatníci daně z příjmů fyzických osob mají od 1. ledna 2015 povinnost oznamovat správci daně obdržené příjmy převyšující 5 milionů korun, které jsou od daně z příjmů osvobozeny.

V praxi se může jednat o dědictví, příjmy z prodeje movitých věcí, výhry v loteriích, dary či příjmy z prodeje cenných papírů. Částka každého takového jednotlivého příjmu se posuzuje samostatně. Oznamovat se nemusí jen příjmy z prodeje nemovitých věcí, které jsou evidovány v Katastru nemovitostí.

Ačkoli je lhůta pro podání Oznámení vázána na lhůtu pro podání daňového přiznání, jedná se o samostatné podání, které nemá vazbu na daňové přiznání. Povinnost podat Oznámení mají všechny osoby, které ve zdaňovacím období nabyly osvobozený příjem bez ohledu na to, zda podávají či nepodávají přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Pokud osvobozený příjem plyne do společného jmění manželů, nemusí oznamovací povinnost plnit oba manželé, ale může tak učinit pouze jeden z nich.

Za nepodání Oznámení hrozí sankce v podobě pokut od 0,1% až do výše 15% z částky neoznámeného příjmu.

 

Zdroj: Finanční správa

DAŇOVÝ KALENDÁŘ

Žádné události

Daňová kancelář Richard Taláb © 2015. Všechna práva vyhrazena. Vedení učetnictví a komplexní zpracování daní.
Vytvořil HelpMark. Daňová a účetní kancelář Brno. Daňové přiznání vedení účetnictví a poradenství Břeclav.