Generální finanční ředitelství vydalo upozornění k registračnímu údaji "skutečné sídlo". Tento údaj je nově uveden v "Přihlášce k registraci DPH". Plátci registrovaní do 31.12.2014 by měli tuto informaci sdělit správci daně prostřednictvím "Oznámení o změně registračních údajů".

Registrační údaj "skutečné sídlo" osoby povinné k dani vychází z definice vymezené v ustanovení §4 odst. 1 písm. i) zákona o dani z přidané hodnoty. Tím se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se jejího řízení, popřípadě místo, kde se nachází její vedení. V daném kontextu zákona o DPH se tedy "skutečným sídlem" rozumí místo k zajištění reálného výkonu ekonomické činnosti osoby povinné k dani.

Osoba povinná k dani by měla ve svém sídle být pro správce daně plynule kontaktní, dohledatelná, poskytovat z tohoto místa požadovanou relevantní součinnost za účelem výkonu řádné správy daní.

V případě nenahlášení skutečného sídla může správce daně přistoupit k uložení sankce za porušení povinností při správě daní (tj až do výše 500tis CZK).

 

Zdroj: Generální finanční ředitelství

 

 

DAŇOVÝ KALENDÁŘ

Žádné události

Daňová kancelář Richard Taláb © 2015. Všechna práva vyhrazena. Vedení učetnictví a komplexní zpracování daní.
Vytvořil HelpMark. Daňová a účetní kancelář Brno. Daňové přiznání vedení účetnictví a poradenství Břeclav.