Od 1. ledna 2015 platí nové ustanovení daňového řádu, které upravuje povinné elektronické podání tak, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Tato datová zpráva musí být:

- podepsaná uznávaným elektronickým podpisem, nebo odeslaná prostřednictvím datové schránky, nebo odeslaná s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky

 

Podání učiněné datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu nebo bez ověřené identity podatele s využitím tzv. e-tiskopisu pro dodatečné potvrzení podání tedy ze zákona není možné. Nicméně s ohledem na to, že se jedná o nový přístup v rámci povinnosti činit podání elektronicky, bude Finanční správa po přechodné období roku 2015 akceptovat pro splnění povinnosti činit podání elektronicky i podání učiněná datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu nebo ověřené identity podatele, ale následně potvrzená do 5 dnů například formou e-tiskopisu.

 

zdroj: Finanční správa

 

DAŇOVÝ KALENDÁŘ

Žádné události

Daňová kancelář Richard Taláb © 2015. Všechna práva vyhrazena. Vedení učetnictví a komplexní zpracování daní.
Vytvořil HelpMark. Daňová a účetní kancelář Brno. Daňové přiznání vedení účetnictví a poradenství Břeclav.