Podle § 38j odst. 2 písm. h) zákona o daních z příjmů obsahuje mzdový list údajo o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo vyhlášku č. 440/2016 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2017.

Tiskopis "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti" lze podepsat elektronicky.

Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH zůstává pro rok 2018 ve stejném rozsahu.

DAŇOVÝ KALENDÁŘ

Žádné události

Daňová kancelář Richard Taláb © 2015. Všechna práva vyhrazena. Vedení učetnictví a komplexní zpracování daní.
Vytvořil HelpMark. Daňová a účetní kancelář Brno. Daňové přiznání vedení účetnictví a poradenství Břeclav.